Mısır Merkez Bankası Mevzuat Değişikliği Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla, Mısır Merkez Bankası tarafından alındığı belirtilen yeni karar doğrultusunda 500 bin USD'ye (ve muadili dövizlere) kadar olan ithalat işlemlerinin akreditiften muaf tutulacağı; ancak uygulamaya ilişkin detayların henüz netlik kazanmadığı bildirilmektedir.

Ayrıca, uygulamanın ihracatımız üzerinde işlem baskısını kaldıracağı değerlendirilmekle birlikte, işlemler vesaik mukabili yapılsa dahi ithalatçıların bankadan döviz temini için sıra beklemek durumunda kalacakları; dolayısıyla ihracatçılarımızın konuya ilişkin ihtiyatlı davranmaları ve ödemelerini mümkün mertebe garanti altına alacak şekilde ilerlemelerinin gerektiği belirtilmektedir. Mısır Merkez Bankası’nın kararına ilişkin detayları içeren habere https://l24.im/5iNQ bağlantısından erişilebilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.