Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hakkında

Sayın Üyemiz,

TİM’den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan iletilen bir yazıya atıfla; Kahire Ticaret Müşavirliğinin, dönemin Mısır İhracat ve İthalat Kontrolleri Genel Kuruluşu (GOEIC) başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmede özetle; İSO belgesi gibi belgelerin geçerlilik süresinin dolması sebebiyle firmaların kayıtlarının askıya alındığı ve belgelerin yenisi iletilmediği takdirde kaydın iptal edildiği; belgelerin GOEIC'e ibraz edilmesi için onaylı vekile gerek olmadığı, belgelerin fotokopisinin sunulmasının yeterli olduğu; Üretici Kayıt Sistemine (ÜKS) tabi ürünlerin parçalı ithalatını yasaklamayı öngören 273/2021 sayılı kararın uygulamasının 6 ay ertelendiği ifade edilmektedir.

Öte yandan, 2022 yılı Şubat ayında GOEIC’in yeni atanan Başkanı Esam Al-Naggar ile bir görüşme gerçekleştirildiği; görüşmede Al-Naggar tarafından, kayıt bekleyen firmaların listesinin (daha önce olduğu gibi) paylaşılamayacağı; ISO belgelerinin internet kanalı ile kontrol edilebildiğinden orijinaline gerek olmadığı, kopyasının yetkilendirmeye gerek kalmaksızın Mısır'da mevcut herhangi bir kişi ile iletilebileceği, marka (trademark) yenileme ya da değişim belgelerinin ise orijinaliyle birlikte yetkili ya da yetkilendirilmiş kişi vasıtasıyla gönderilmesi gerektiği (salgın sebebiyle vize temininin zorluğu belge yenileme sürecini zorlaştırabilmektedir); ayrıca 273/2021 sayılı kararın süresiz olarak askıya alındığının ifade edildiği bildirilmektedir.

Kahire Ticaret Müşavirliğimizce; mevcut bilgiler temelinde, kayıt bekleyen firmalarımızın çevrilmiş onaylı Arapça isimleri ile başvuru numaralarının eklenmesinin veya var olan bilgilerin teyit edilmesinin, gerçekleştirilecek girişimlerin daha başarılı olmasını sağlayacağı da ayrıca ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız