Mısır'a Yapılan İhracatlara İlişkin İhracat Bedellerinin Tasarrufu Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla, Bakanlıkları tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen girişimler neticesinde, Mısır’ın TCMB İhracat Genelgesi’nde İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde Gümrük Beyannamesinde Yer Alan Tutarın Yüzde Ellisinin Tasarrufunun Serbest Bırakıldığı Ülkeleri içeren Ek:1'de yer alan tablodan çıkarılıp İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkeleri içeren Ek:2'de yer alan tabloya eklendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatlara ilişkin bedellerin tamamının tasarrufu serbest bırakılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

EK1: İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde Gümrük Beyannamesinde Yer Alan Tutarın Yüzde Ellisinin Tasarrufunun Serbest Bırakıldığı Ülkeler

EK2: İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkeler

İlgili Dosyalar

Ek 1_291122

(0.111688 mb)

Ek 2_291122

(0.113357 mb)