MYK Meslek Standartları Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirleyerek; denetim, ölçme-değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütülmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, ihracatçılarımızın ihtiyaç duyduğu mesleklerin belirlenmesinin, bu mesleklere yönelik standart ve yeterliliklerin hazırlanmasının ve sertifikalandırılması süreçlerinin yürütülmesinin nitelikli işgücü istihdamına olumlu katkı sağladığı; Bu kapsamda, etkin işgücü ihtiyacının karşılanmasını teminen linkteki mevcut meslekler arasında yer almayan ancak ihracatçı sektörler tarafından ihtiyaç duyulan meslek önerilerinin 28 Eylül 2023 mesai bitimine kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.