Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemine İlişkin Karar Hk.

Sayın Üyemiz,

 

19.10.2022 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete’de, “Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemine İlişkin Karar” yayımlanmıştır. Bu kapsamda; bahse konu ürün grubunun ithalatında 3 yıl süre ile aşağıdaki tabloda sunulduğu şekilde korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacaktır.

 

Konuya ilişkin detayları bilgiler, ekte yer alan Resmî Gazete’de ve özet sonuç raporunda sunulmaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Ek1: Resmî Gazete

Ek2: Özet Sonuç Raporu

İlgili Dosyalar

Resmi Gazete

(0.360088 mb)