Online Export Akademi Hk.

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Bakanlıkları tarafından kadın ve genç girişimcilere ihracat desteklerini daha iyi anlatabilmek, onların bu desteklerden daha fazla yararlanmalarını sağlayabilmek, kadın ve genç girişimcilerin rekabet avantajı sağlayabilecekleri sektörleri tespit etmek, bu sayede uluslararası rekabetçiliklerini ve e-ihracattan aldıkları payı artırabilmek amacıyla çalışmalar yapıldığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ihracat potansiyeli taşıyan kadın ve genç girişimcilerin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak amacıyla, "Export Akademi - Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı" UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş.'nin de iştirakiyle oluşturulduğu söz konusu Programın, Covid-19 pandemi koşulları da göz önüne alınarak 2020 yılı Nisan ayında elektronik ortama taşındığı belirtilmektedir.

Bununla birlikte, bir sonraki Export Akademi Programı’nın Türkiye çapında tüm firmalara yönelik olarak 15 Aralık 2022 tarihinde saat 09.30'da gerçekleştirileceği, bir örneği ekte yer alan program dahilinde Zoom Programı üzerinden gerçekleştirileceği, "Online Export Akademi Programı"na "https://ups.zoom.us/webinar/register/WN_pSnw2SyRQ28HSKG1svOkw" linki aracılığıyla kayıt olunabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Online Export Akademi Ajanda (1 sayfa)

İlgili Dosyalar