Pakistan- İhracat Bedellerinin Tasarrufu Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “2018-32/48 sayılı Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren fiili ihracatı gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. 180 gün azami süre olup bedellerin ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin yurda getirilmesi esastır.” hükmü uyarınca ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin azami süre belirlendiği; aynı maddenin altıncı fıkrasında maruz, "Ek 2'de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 3’üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz." hükmü ile de söz konusu süre kapsamında istisna tanınan ülkelerin listelendiği, söz konusu listede sayılan ülkelere yapılan ihracata ilişkin bedellerin tasarrufunun serbest bırakıldığı ifade edilmektedir.

İhracatçı firmalar tarafından intikal eden muhtelif dilekçelerde, Pakistan’a gerçekleştirilen ihracatlarda çeşitli sıkıntılar yaşandığı, anılan ülkenin Merkez Bankası döviz rezervlerindeki yetersizliklere bağlı olarak Pakistanlı müşterilerin dövize ulaşamadıkları için ödemelerini yapamadıkları ve bu durumun söz konusu ihracat bedellerinin belirtilen süre içerisinde yurda getirilmesinde sorun oluşturduğu dile getirilmektedir.

Bu kapsamda, Pakistan’a gerçekleştirilen ihracata ilişkin mevcut siyasi ve ekonomik durum ile ilgili olarak ihracat bedellerinin belirtilen süre içerisinde yurda getirilmesinde yaşanan sorunlara ilişkin bilgilerin ekteki forma işlenerek 1.2.2023 tarihi saat 13.00’e kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Form (1 Sayfa)

İlgili Dosyalar

Ek - Form

(0.015516 mb)