Pakistan İthalat Yasakları Hk.

Sayın üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıda, T.C. İslamabad Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla; ülke para birimi Pakistan Rupisi’nin ABD Doları karşısındaki değer kaybının ardından cari açığını azaltmak ve döviz rezervlerinin azalmasına mani olmak amacıyla 19 Mayıs 2022 tarihinde bir örneği ekli ürünlerde Pakistan hükümetinin ithalat yasağı getirdiği bildirilmektedir. Akreditifi açılmış veya ödemesi yapılmış siparişler bu yasaktan muaf tutulmuştur.

Aynı yazıda devamla, Pakistan Ticaret Bakanlığı tarafından daha sonra yapılmış olan açıklamalarda, 9405.1090 GTİP kodundaki ürünlerden enerji tasarrufu sağlayanlarının; 2309.9000 GTİP kodundaki kedi ve köpek mamaları dışındaki hayvan yemlerinin; ham maddelerin, ara maddelerin ve imalat sanayiinde kullanılan makine ve teçhizatların söz konusu yasaktan muaf tutulduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

EK: İthalat Yasağı Getirilen Ürünler

İlgili Dosyalar