PET Cips İthalatındaki Tarife Kontenjanının Kullanım Usul ve Esasları Hk.

Sayın Üyemiz,

Bugün yayımlanan T.C. Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2023/6) ile 3907.69.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 12/12/2023 tarihli ve 7952 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarının düzenlendiği belirtilmektedir.

Söz konusu ürünün ithalatındaki tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için, 7952 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 10.926 ton olarak belirlenmiş olup; her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 3.642 tonu geçememektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231226-13.htm linkinden erişilebilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.