Poliesterlerden Tekstüre İplikler Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Hk.

Sayın Üyemiz,

5 Eylül 2023 tarihli (bugün) Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/25) ile Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan, Sasa Polyester Sanayi A.Ş.; Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş.; Karesi İthalat İhracat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Hindistan Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli 5402.33 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “poliesterlerden tekstüre iplikler” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Soruşturma konusu ürünün ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları, ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak, Tebliğde belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır. İlgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. Soruşturma ile ilgili ayrıntılı bilgi ve gerekli belgelere linkten erişim sağlanabilmektedir.

İlgili Tebliğ’e Resmî Gazete’den ulaşılabilmektedir: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230905-3.htm

Bilgilerinize sunarız.