Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Soruşturması Hk.

Sayın Üyemiz,

11 Mayıs 2023 Perşembe yayımlanan 32187 sayılı Resmî Gazete’de, 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) yer alan “Diğerleri” şeklinde tanımlanan Polietilen Tereftalat Cips ithalatında 12/11/2020 tarihli ve 3192 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

  • Mevcut Önlemler:
    • Gümrük Vergisi: %6,5
    • KDV: %18
    • Ek Mali Yükümlülük: 0.056 ABD Doları / Kg

Bu kapsamda, soruşturmada ilgili taraf olarak yer almak isteyen firma ve kuruluşların, soru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde doldurup Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletmeleri gerekmekte olup soruşturma ile ilgili soru formları ve başvurunun gizli olmayan özetine bağlantıdan erişilebilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye Resmî Gazeteden ulaşılabilmektedir: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230511-11.htm

Bilgilerinize sunarız.