Polonya-Belarus Sınırı Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yazılarına atfen, Polonya Hükümeti’nin kamu güvenliğini sağlamak gerekçesiyle Polonya-Belarus Kukuryki-Kozlovichi karayolu sınır kapısındaki geçişleri 21 Şubat 2023 saat 19:00 itibarıyla eşya taşımacılığına kapattığı, yolcu taşımacılığı yapan taşıtların yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ve EFTA ülkelerine ait taşıtların ise (Avrupa Ekonomik Bölgesi ve İsviçre plakalı taşıtlar) bu karardan muaf tutulduğu belirtilmekte; ayrıca, Polonya ile Belarus arasındaki diğer sınır kapılarının eşya taşımacılığına kapalı olması nedeniyle bu kararla birlikte ülkemiz taşıtlarının Polonya'dan Belarus'a doğrudan geçiş imkanının kalmadığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, taşımacılarımızın bu durumdan mağdur olmamaları için Varşova Büyükelçiliğimizce Polonya İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları nezdinde girişimde bulunularak Türk taşımacılarına istisna tanınmasının talep edildiği ancak Polonya tarafınca Polonya-Belarus ilişkilerinin mevcut durumu çerçevesinde alınan bu kararın değiştirilmesinin veya ülkemize istisna tanınmasının mümkün olmadığı, karardan muaf olan ülkelerin ise fiilen Belarus ile Polonya sınırından yük taşımacılığı yapmadığı (bu nedenle Polonya-Belarus sınırının eşya taşımacılığı için her ülke taşıtına fiilen kapatıldığı) belirtilmektedir.

Bununla birlikte, Polonya Hükümeti’nin bu kararı sonrasında taşımacılarımızın Litvanya güzergâhına yöneldiği; ancak, hâlihazırda yolda olan taşıtların Litvanya geçiş belgesine sahip olmadıkları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Vilnius Büyükelçiliğimizce Türk plakalı taşıtlara geçici muafiyet sağlanması ve geçiş belgesi aranmaması amacıyla Litvanya makamları nezdinde girişimlerde bulunulduğu, bununla birlikte, Vilnius Büyükelçiliğimizce Belarus sınırına ilişkin hassasiyetin Litvanya'da da geçerli olduğu ve Belarus'a yönelik karayolu taşımacılığının tümüyle Litvanya'ya yönlendirilmesinin kalıcı bir çözüm oluşturmayabileceği, mümkünse ihtiyaten alternatif güzergâh planlaması yapılmasının yararlı olabileceği değerlendirmesinin yapıldığı ifade edilmektedir.

Öte yandan, yaşanan son gelişmeler dikkate alındığında bu aşamada Belarus'a yapılan taşımalarda Polonya ve Litvanya güzergâhı yerine Rusya Federasyonu üzerinden alternatif güzergâhların kullanılmasının yararlı olacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.