Polyester Elyaf Ürün Grubu İthalatına Yönelik Soruşturma Açılması Hk.

Sayın Üyemiz,

Bugün (19.04.2024) yayımlanan Resmî Gazetede 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) yer alan “Poliesterlerden” şeklinde tanımlanan polyester elyaf ithalatına yönelik olarak yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine yürürlükte bulunan korunma önleminin gerekli olmaya devam edip etmediğinin tespit edilmesi amacıyla mevcut önlemin gözden geçirilmesi için korunma önlemi soruşturması açılmıştır.

Tebliğde belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak dikkate alınır. İlgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren 30 gündür. Soruşturma ile ilgili ayrıntılı bilgi ve gerekli belgeler Bakanlıkça linkine eklenecektir.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye Resmî Gazeteden ulaşılabilmektedir: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240419-1.htm

Bilgilerinize sunarız.