Polyester Elyaf Ürün Grubuna Yönelik İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Hk.

Sayın Üyemiz,

1 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete ile Polyester Elyaf Ürün Grubuna Yönelik İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. Aşağıdaki tabloda yer alan polyester elyaf ürün grubuna yönelik dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

metin, yazı tipi, ekran görüntüsü, sayı, numara içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

(Polyester Elyaf Ürün Grubu söz konusu ülkelere yönelik mevcut anti damping önlemleri: Hindistan: %8,5 – 12, Tayland: %12, Tayvan: %6,4 – 12 arasında

Nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin başvuru formuna Ticaret Bakanlığının “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri takip edilerek erişilebilmektir. Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce, başvuru sahiplerinin kendilerine ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerinden Ticaret Bakanlığının KEP adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.