Rusya Federasyonu ATA Karnesi İşlemleri

Sayın Üyemiz;

 

İstanbul Ticaret Oda’sından alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığına Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliği tarafından gönderilen yazıya atıfla; Türkiye ile Rusya arasında gerçekleştirilen 4. Ortak Gümrük Komitesi Toplantısında gündeme gelen hususlar çerçevesinde;

  • Rusya Federasyonu'nda düzenlenen fuarlara ülkemizden hem milli hem de bireysel düzeyde katılım sağlandığı;
  • Milli katılımlı fuarlar ile ilgili olarak katılım öncesinde organizatör firma aracılığıyla firmalara ATA Karnesi düzenlenmesi hususunda gerekli bilgi notlarının iletildiği,
  • Rusya’ya geçici ithalat kapsamında gelen sergi fuar eşyası girişinde kullanılan ATA karnelerinde yapılan tipik hataların belirtildiği;
  • Güncel sorunlara ilişkin uyarıların yapıldığı ve gerekli koordinasyon sürecinin yine organizatörle eşgüdümlü bir şekilde yürütüldüğü;
  • Ancak özellikle bireysel katılımlı fuarlarda muhtelif katılımcı firmalarca Rusya Federasyonu'ndaki güncel uygulamalar ve meri mevzuat kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar bağlamında gerekli hassasiyetin gösterilmediği, hatta ATA Karnesi düzenlenmeden yolcu beraberinde fuar eşyası getirebildiği,

belirtilmektedir. Rus Gümrük yetkililerince konunun tespit edilmesinin ise firma mağduriyetine yol açtığı ifade edilmiştir.

 

Bu itibarla, Rusya'da düzenlenen fuar organizasyonlarına katılım sağlayacak firmaların, ülkeye girişlerde herhangi bir mağduriyet yaşamalarında meydan verilmemesini teminen keyfiyete yönelik olarak gerekli hassasiyetin gösterilmesinde, fuar katılımına yönelik hazırlık çalışmalarında muhakkak Müşavirlikleri ile irtibat halinde olmalarında ve https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/rusya-federasyonu/raporlar/musavirlik-raporlari bağlantı adresinde sunulan bilgilendirme raporlarının detaylıca incelemesinde fayda görüldüğü bildirilmektedir.

 

Bu nedenle, özellikle Rusya Federasyonu’na yönelik düzenlenen ATA Karnelerinin, otomasyon sisteminden basımından önce dikkatlice kontrol edilmesi ve varsa hataların düzeltilmesi amacıyla Odalar ile temasa geçilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Saygılarımızla