Rusya Federasyonu - Muhtelif Gübre Ürünlerinde İhracat Vergileri Hk.

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Rusya Federasyonu'nda yayımlanan ve gayrrresmi İngilizce tercümesiyle birlikte ekte yer alan 30/11/2022 tarihli ve 2188 sayılı Hükümet Kararnamesi marifetiyle, 1 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Rusya Federasyonu'ndan Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere gerçekleştirilecek olan azotlu ve kimyasal gübrelerden 3102, 3103, 3104, 3105 gümrük tarife pozisyonunda olanların ihracatına yönelik yeni bir vergi düzenlemesi ihdas edildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, mezkûr ürünlerin ton başına ihraç fiyatının 450 dolar mertebesinin üzerinde tezahür etmesi durumunda, ihraç fiyatının 450 doları aşan kısmına %23,5 oranında ihracat vergisi tatbik edileceği bildirilmektedir.

Ekler:
1- RF Muhtelif Gübre Ürünlerinde İhracat Vergileri Karar Metni (3 Sayfa)
2- RF Muhtelif Gübre Ürünlerinde İhracat Vergileri Gayriresmi İngilizce Tercümesi (2 Sayfa)