Rusya Federasyonu TIR Kuyrukları Hk.

Sayın üyemiz,

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu (RF) Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliğince RF-Gürcistan Kara Hudut Kapısı'nda Verhniy-Lars sınır noktasından geçmek isteyen TIR sürücüleri vatandaşlarımıza temas etmek ve vatandaşlarımızın durumu hakkında yerel makamlarla görüşmek üzere 21-22 Nisan 2022 tarihinde bir inceleme ziyareti düzenlenmiş olduğu, söz konusu kara hudut kapısında hudut geçişlerinin yerinde incelendiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, inceleme ziyareti sonrasında RF yetkilileri ile yapılan toplantıda RF-Gürcistan sınırında yer alan Verhniy-Lars sınır noktasında oluşan kuyrukların sebeplerinden birisi olarak, RF tarafından Müşavirliğe "gümrük idaresine sunulan belgelerin hatalı olması" sebebinin iletildiği, buna istinaden Müşavirlik tarafından söz konusu hatalı belgelere ilişkin örnek belgeler gönderilmesi talep edildiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda, Moskova Gümrük Müşavirliğince RF Federal Gümrük Servisi'nden alınan ve gayri resmi İngilizce çevirisi ile birlikte bir örneği ekte yer alan 03.06.2022 tarihli ve 31582 sayılı yazıda özetle, yine bir örneği ekte iletilen Avrasya Ekonomik Birliği Gümrük Kodunun 11. maddesinde yer alan ön bildirimlerin zamanında sunulamadığı, ön bildirimlerin taşıyıcının temsilcisi tarafından varış anında kontrol noktasına ibraz edilebileceği ve ön bildirimin bulunmamasının uzun süreli beklemelerin ana sebebi olabileceği belirtilmektedir. Öte yandan, söz konusu elektronik ön bildirimler yapılırken ve beyannameye ekli belgeler sunulurken;

  • Taşıyıcı tarafından sağlanan ön bildirim veya transit beyannamelerinin elektronik kopyalarında gönderici/alıcı/taşıyıcı (yasal adres) gibi gerekli bilgilerin eksik olduğu,
  • Elektronik belgedeki verilerle kağıt üzerinde sunulan belgelerin birbiriyle örtüşmediği (bilgilerin genel veya yaklaşık ifade edildiği),
  • Yasal tam adres bilgilerinin eksik olduğu, sadece ülke ve şehir bilgilerinin yer aldığı, -Sevkiyatın 10 veya daha fazla kalemden oluşması durumunda, tek tek kalemlere ilişkin ağırlık ve maliyet bilgilerinin yer almadığı,
  • Taşıma evraklarında AEB Gümrük Kodu ile uyumlu GTİP kodlarının yer almadığı, birden fazla kalem eşya olması durumunda tek GTİP kodu belirtilebildiği,
  • Ticari belgelerde tek parti sevkiyatlarda farklı para birimi kodlarının bulunduğu,
  • Taşıma evrakı (CMR) doldurulurken, ekli belgeler hakkındaki bilgilerin 5 nolu haneye, varış gümrük idaresinin bilgilerinin 13 nolu haneye girilmediği,
  • Türkçe belgelerin Rusça çevirilerinin hiç olmadığı ya da yanlış olduğu,
  • Teminat durumunda bazı vakalarda, varış gümrük idaresi bilgilerinin taşıma evrakındaki bilgilerle uyuşmadığı biçimde ihlallerin yapıldığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ekler:

1-Resmi Yazı Örneği
2-Resmi Yazı Gayrıresmi Tercümesi
3-AEB Gümrük Kodu

İlgili Dosyalar

AEB Gümrük Kodu

(0.314643 mb)