Rusya Federasyonu Tır Kuyruklarının Azaltılması Hk.

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atıfla, Rus Makamlarınca, Rusya Federasyonu-Gürcistan sınırındaki Verhniy Lars sınır noktasında oluşan kuyrukların sebeplerinden birisi olarak gümrük idaresine sunulan belgelerin hatalı olmasının gösterildiği; Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi tarafından iletilen yazıda da, AEB Gümrük Kodunun 11’inci maddesinde yer alan ön bildirimlerin zamanında sunulamadığı, ön bildirimlerin taşıyıcının temsilcisi tarafından varış anında kontrol noktasına ibraz edilebileceğinin ifade edildiği bildirilmektedir.
Anılan yazıda devamla, ön bildirimin bulunmamasının uzun süreli beklemelerin ana sebebi olabileceği, söz konusu elektronik ön bildirimler yapılırken ve beyannameye ekli belgeler sunulurken;

  • Taşıyıcı tarafından sağlanan ön bildirim veya transit beyannamelerinin elektronik kopyalarında gönderici/alıcı/ taşıyıcı (yasal adres) gibi gerekli bilgilerinin eksik olduğu,
  •  Elektronik belgedeki verilerle kâğıt üzerinde sunulan belgelerin birbiriyle örtüşmediği, (bilgilerin genel veya yaklaşık ifade edildiği)
  •  Yasal tam adres bilgilerinin eksik olduğu, sadece ülke ve şehir bilgilerinin yer aldığı,
  • Sevkiyatın 10 veya daha fazla kalemden oluşması durumunda, tek tek kalemlere ilişkin ağırlık ve maliyet bilgilerine ilişkin bilgilerin yer almadığı,
  • Taşıma evraklarında AEB Gümrük Kodu ile uyumlu GTİP kodlarının yer almadığı, birden fazla kalem mal olması durumunda tek GTİP kodu belirtilebildiği,
  •  Ticari belgelerde tek parti sevkiyatlarda çeşitli para birimi kodlarının bulunduğu,
  •  Gümrük işlemi esnasında sıklıkla fatura ve çeki listelerinin kopyasının bulunduğu,
  •  Taşıma evrakı (CMR) doldurulurken, ekli belgeler hakkındaki bilgilerin 5 no’lu haneye, varış gümrük idaresi bilgilerinin 13 no’lu haneye girilmediği,
  • Türkçe belgelerin Rusça çevirilerinin hiç olmadığı ya da yanlış olduğu,
  • Teminat durumunda bazı vakalarda, varış gümrük idaresi bilgilerinin, taşıma evrakındaki bilgilerle uyuşmadığı,

hususları bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız