Rusya Federasyonu'na Ro-Pax Taşımacılığı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla, Karasu Kavkaz ve Samsun-Kavkaz limanları arasında gerçekleştirilmekte olan Ro-Pax seferlerinin ve gemilerinin, Rusya Federasyonu (RF) dışında yüklenmiş yük taşıyan gemilerin Kerç Boğazı üzerinden geçişinin durdurulması sebebiyle Novorossisk Limanına yönlendirildiği hatırlatılmıştır. Bu kapsamda, multimodal taşımacılık operatörü RUSCON (Delo Group) tarafından 23.11.2022 tarihinde “Barbaros” isimli geminin boş olarak Novorossisk Limanı’ndan Samsun Limanı’na hareket ettiği, 26.11.2022 tarihinde transit rejimi çerçevesinde 57 TIR ve 1 minibüs yüklü olarak Novorossisk Limanı-Nutep Konteyner Terminaline ulaştığı bildirilmiştir.

Gerçekleştirilen Ro-Pax seferlerinin detaylarına ilişkin RUSCON Broker şirketi yetkilisi ile gerçekleştirilen görüşmede; Ro-Pax gemisinin elleçlenmesi işleminin çok fazla vakit gerektirmesi, rıhtım ve TIR bekletme alanının kısıtlı olması sebepleriyle bu aşamada Nutep Konteyner Terminaline haftada ancak iki Ro-Pax gemisi (sefer) kabul edebileceği, sefer tarihlerinin hava durumuna ve yükleme hızına göre değişiklik arz edeceği, şoför gümrük işlemlerinin daha önce pilot uygulamalarda gerçekleştirildiği şekilde yapılacağı, yeni bir prosedürün olmayacağı hususları ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla,  ilgili Ticaret Ataşeliklerince Tuapse Deniz Ticaret Limanı Genel Müdürü ile gerçekleştirilen görüşmede; Karasu Limanı’ndan Tuapse Limanı’na Ro-Pax taşımacılığı kapsamında “A wind” isimli gemi ile bir deneme seferi gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.