Rusya Gümrük Geçişlerinde Elektronik Randevu Uygulaması Hk.

Sayın Üyelerimiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu tarafından ihdas edilen 17.02.2023 tarih ve 24-FZ sayılı Federal Kanun ile sınır geçişlerinden önce yol boyu aşırı kuyrukların oluşmasının ve sürücülerin uzun süre olumsuz koşullarda beklemelerinin önlenmesi amacıyla uluslararası karayolu taşımacılığı yapan araçların hükümetçe belirlenecek sınır kapılarından geçişlerinin sağlanmasına yönelik olarak önceden belirli bir gün ve saat için randevu alınması zorunluluğu getirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, gayri resmi çevirisi ile birlikte bir örneği ekte yer alan söz konusu Kanunun 1 Eylül 2023 tarihinde, bazı maddelerinin ise 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.