Rusya'ya Geçici İthalat Kapsamında Kullanılan ATA Karnelerindeki Hatalar Hakkında

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi (FGS)’nden alınan bir yazıya atıfla; 22.10.2021 tarihinde ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında gerçekleştirilen 4. Ortak Gümrük Komitesi Toplantısında gündeme gelen hususlar çerçevesinde Rusya Federasyonu'na geçici ithalat kapsamında gelen sergi fuar eşyası girişinde kullanılan ATA Karnelerinde yapılan tipik hatalar belirtilmektedir.

Mezkur yazıda,

 • Genel eşya listesinin Rusça, İngilizce veya Fransızcadan başka bir dille doldurulduğu,
 • ATA Karnesi "İhracat" sayfasında Türk Gümrüklerinin mührünün bulunmadığı,
 • ATA Karnesi kapak sayfasında yer alan "1" no.lu kutuda düzenleyen kuruluşun mührünün bulunmadığı,
 • ATA Karnesinin yetkili olmayan kişilerce sunulduğu,
 • Karnelerde düzenleyici kuruluş tarafından onaylanmamış değişiklikler olduğu,
 • Genel eşya listesinde yer alan ülke kodunun ISO formatının bulunmadığı,
 • Geçici ithalat amacının "C" kutusunda belirtilmediği,
 • Geçici ithalat amacının Rusça, İngilizce veya Fransızcadan başka bir dille doldurulduğu,
 • Genel eşya listesinde belirtilen eşya ağırlıklarında tutarsızlıkların bulunduğu,
 • Genel eşya listesindeki eşyaların kıymetinin uygunsuz belirtildiği,
 • Genel eşya listesindeki kutuların uygunsuz doldurulduğu,
 • Karne hamilinin eşya taşıma aracının numarasını ilgili kutuda belirtmesi gerekliliği,
 • ATA Karnesinin Türk tarafınca düzenlenmediği, "H" kutusunun ihracat ülkesi gümrük organlarınca doldurulması gerekliliği,
 • ATA Karnesi "İthalat" sayfasında Karne hamilinin adresinin olmadığı,
 • 2021 yılında düzenlenen LeShow fuarına gelen 36 ATA Karnesinin 7’sinin XML formatında düzenlendiği, ancak bu bilgilerin kağıt ortamında yer alan bilgilerle örtüşmediği, bu sebeple gümrük yetkililerinin bilgileri manuel olarak girdikleri belirtilmektedir.

Bu hususlar çerçevesinde, Rusya Federasyonu’nda düzenlenen fuar organizasyonlarına katılım sağlayacak firmalarımızın, ülkeye girişlerde herhangi bir mağduriyet yaşamalarına meydan verilmemesini teminen keyfiyete yönelik olarak belirli aralıklarla önemle uyarılmalarında, fuar katılımına yönelik hazırlık çalışmalarında muhakkak Müşavirliklerimizle irtibat halinde olmalarında ve https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/rusya-federasyonu/raporlar/musavirlik-raporlari bağlantı adresinde sunulan bilgilendirme raporlarımızın detaylıca incelemesinde fayda görülmektedir.

Bilgilerinize sunarız.