Rusya’ya İhracatlarda Karşılaşılan Sorunlar Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya ithafen, ticaret potansiyelinin güçlendirilmesi ve tarafların pazarlarında güvenli ürün dolaşımının sağlanması amacıyla Sanayi Çalışma Grubu altında, koordinasyonu Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen “Teknik Düzenlemeler, Uygunluk Değerlendirmesi, Standardizasyon ve Metroloji Alt Çalışma Grubu”nun 2024 yılının ilk yarısında Rusya Federasyonu'nda düzenlenmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Bu sebeple; firmaların anılan çalışma grubu toplantısında gündeme getirilmek üzere Rusya'ya ihracatta karşılaşılanticarette teknik engel niteliğindeki” sorunlarını ekte yer alan sorun- görüş bildirim forumunu doldurarak 22 Şubat 2024 Perşembe günü 13.00 saatine kadar e-posta ile [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.  

Bilgilerinize sunarız. 

İlgili Dosyalar