Sanayide Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Raporu

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, Avrupa Birliği tarafından 2019 yılının aralık ayında açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM), yalnızca üye ülkeleri değil; ülkemiz gibi AB ile yoğun siyasi ve ticari ilişkileri olan ülkeleri de önemli oranda etkileyeceği; bu kapsamda iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında somut ve kararlı adımlar atılması konusunda sorumluluğun yalnızca devletlerde değil; özel sektör kuruluşlarında da olacağının bilinciyle DEİK olarak başlattıkları “Yeşil Dönüşüm” projesi kapsamında hazırlanan “Sanayide Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi” raporunun iş dünyası, kurum, kuruluş ve tüm paydaşlarımızın kullanımına sunulmakta olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, bu çalışma ile Türk firmalarını AB’nin yeni büyüme stratejisi Yeşil Mutabakat’a hazırlamayı ve bu süreçte yaşanan gelişmelerden haberdar edip gerekli önlemleri almaları için bir yol haritası sunmayı hedefledikleri, toplam ihracatımızın %42’sinin gerçekleştirildiği AB ile ticaret ilişkilerimizin, Yeşil Mutabakat düzenlemeleriyle birlikte sürdürülebilir üretim modelleri çerçevesinde ve sıfır karbon hedefiyle güçlenerek devam etmesinin, ülkemiz sanayisi için tehditleri olduğu kadar fırsatları da beraberinde getireceğini düşünüyoruz ve iş dünyamızı bu konularda bilgilendirmeyi amaçladıkları belirtilmektedir.

DEİK’in hazırladığı "Sanayide Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi” çalışmasına ekten ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: DEİK Yeşil Dönüşüm - DEİK | Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (deik.org.tr)