SEKTÖREL YATIRIM SÜREÇLERİ KILAVUZLARI

Sayın Üyemiz,

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, "sektörel yatırım süreç" eylemi kapsamında; Atık Bertaraf ve Geri Kazanım, İmalat, kılavuzları hazırlanması Enerji, Orman ve Orman Ürünleri, Madencilik, Lojistik, Hizmet ile Tarım ve Hayvancılık sektörleri için tüm yatırım süreçlerini ihtiva eden kılavuzlar hazırlandığı bildirilmektedir.


Bu kapsamda, anılan sektörlere ilişkin Güncel Sektörel Yatırım Süreçleri kılavuzlarına https://dosya.tim.org.tr/index.php/s/WzKH62m2btZzpNw bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.