Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) Ülkeler Tablosu

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Sevk Öncesi İncelemenin (SÖİ), bu alanda uzmanlaşmış özel şirketlerin, ithal malın fiyat, nitelik ve niceliğini kontrol etmekle ilgili ithalatçı ülke devletleri tarafından görevlendirilmesine yönelik bir uygulama olduğu dile getirilmektedir. Genellikle kendi imkânları ve altyapısı ithalat denetimi faaliyetlerini gerektiği ölçüde gerçekleştirmede yetersiz kalan gelişme yolundaki ve en az gelişmiş ülkelerce başvurulan bu uygulamanın amacının, ithalatçı devlet adına, malın değerine dair yanıltıcı beyan sonucu oluşan vergi kaybının önlenmesi, kalitesiz ürünün ülkeye girişinin önüne geçilmesi ve yetersiz idari altyapının telafisinin sağlanması olduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, firmalarımızın ihracat yapmak istedikleri ülkelerin belgelendirme işlemlerine ilişkin uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları ve ilgili pazarlarda SÖİ uygulamasının hangi süreçler dahilinde yapıldığının netleştirilmesi amacıyla, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ticaret Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimizin katkıları ile anılan Genel Müdürlüğün talimatları doğrultusunda bir çalışma yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Bahse konu çalışmada, Ticaret Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimizce hazırlanan veriler doğrultusunda, ilgili ülkelerde SÖİ uygulamasından hangi gözetim şirketlerinin sorumlu olduğu ve SÖİ uygulamasının hangi alanları kapsadığına yönelik hususların tespit edilmiş olduğu belirtilmektedir. Bu hususları içerecek şekilde hazırlanan detaylı tablo ekte yer almaktadır.

Bununla birlikte, ihracatçılarla aktif temas halinde olabilmek ve ihracatçıların ilgili ülkelerde yürürlükte olan belgelendirme sistemleri temelinde yaşanan gelişmelere hızlı bir biçimde ulaşabilmeleri için, Ticaret Bakanlığı tarafından "teknikengel.gov.tr" internet sitesi kurulduğu ifade edilmektedir. "Teknikengel.gov.tr" internet sitesine ihracatçı firmaların herhangi bir bedel ödemeksizin üye olabildiği, ülkelere ilişkin güncel bilgileri bulabildiği, ilgili ülkelerin ürünlere ilişkin Dünya Ticaret Örgütüne yapmış oldukları mevzuat bildirimlerine ulaşabildiği ve pazara giriş noktasında karşılaşılan sorunların Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne iletebildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, yazı konusu düzenleme de dahil olmak üzere, pek çok önemli gelişmenin anılan web sitesi üzerinden duyurulduğu ifade edilmektedir. Web sitesinin yeniden yapılandırılmasına ve güncellenmesine yönelik çalışmalara başlandığı, mevcut program dahilinde web sitesinin güncel ve modernleştirilmiş haliyle en geç 2024 yılının ilk aylarında faaliyete geçmesinin öngörüldüğü dile getirilmektedir.

Bu itibarla, yukarıda yer alan spesifik pazara giriş bilgilerinin herhangi bir aracı olmadan edinilmesini sağlayacak olması nedeniyle, anılan web sitesine üye olunmasında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

EK:Sevk Öncesi İnceleme-Ülkeler Tablosu

İlgili Dosyalar