Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Sınır Ötesi Elektronik Ticaret İstatistiklerinin (E-Ticaret) halihazırda işlem gören geleneksel dış ticaret verilerinden ayrıştırılması ve ölçülmesi amacıyla, detaylı Beyan Modülü ’nün kalem ekranındaki genel bilgiler bölümüne “Sipariş Türü Kodu” başlığı altında yeni bir kutucuk eklendiği belirtilerek, söz konusu kutucuğun mükellef tarafından doğru beyan edilmesi ve uygulamanın 2023 yılı başından itibaren uygulamaya alınması için detaylı bilgilendirme rehberinin gönderildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu rehber de Basitleştirilmiş Gümrük Beyanında

(BGB) taşıma senedi düzeyinde yer alan elektronik ticaret kutucuğun da doğru beyan edilmesi ile ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı, ayrıca mesaj kodu olarak da 5178 kodu ile beyanın elektronik ticaret olup olmadığı hususunda bir bilgi toplandığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Sınır Ötesi E-Ticaret Rehber (8 sayfa)