Somaliland-İhracata Konu Belli Ürün Grupları İçin Sertifikalandırma Programı Hk.

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığımızdan alınan bir yazıda, Nairobi Ticaret Müşavirliğine akredite olan Somaliland'e yapılan ihracatlarda bazı sorunlar yaşandığı belirtilmekte olup; Somaliland Ticaret ve Turizm Bakanlığı tarafından 15/03/2022 tarihinde Somaliland'e yapılan belirli ürün gruplarının ihracatında sevkiyat öncesi uygunluk doğrulama programı başlatıldığı,

  •  Uygunluk değerlendirilmesi ve sertifikalandırma sürecinin sevkiyat öncesi menşe veya tedarikçi ülkesinde yapılacağı,
  • Uygunluk sertifikasının uygunluk denetimine tabi tüm ürün grupları için her bir sevkiyatın ithalatı anında Somaliland gümrüklerinde aranacağı,
  • Denetim, kontrol ve sertifikalandırma sürecinin yürütülmesi ile ilgili tüm dünyada Cotecna Inspection firmasının yetkilendirildiği

hususları iletilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.