SS Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği - Satış İlanı Hk.

Sayın üyemiz,

SS Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nden alınan bir yazıda, Birlik depolarında mevcut 20.000 kg (20 ton) 2022 mahsülü naturel tiftiğin açık artırma usulü ile tek seansta satışa sunulucağı ifade edilmektedir. 

Açık artırmanın 28 Haziran 2022 tarihinde Salı günü saat 11:00'de  Macun Mahallesi 171. Sokak No:4 Yenimahalle/Ankara adresindeki Ankara Ticaret Borsasında gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Satışın gerçekleşmediği durumda, 5 Temmuz 2022 ve 19 Temmuz 2022 tarihinde Salı günü açık artırmanın aynı saatte ve aynı yerde tekrarlanacağı belirtilmektedir.

Tekrarlama günleri için ayrıca mektup gönderilmeyeceği ve herhangi bir değişikliğin Tiftikbirlik websayfasından duyurulacağı belirtilmektedir.

İhaleye iştirak edebilmek için iştirakçilerin teminatlarına ilişkin belgeyi bir gün önceden veya aynı gün ihale başlamadan önce Tiftik Birlik Genel Müdürlüğü Mali ve İdari İşler Müdürlüğüne tevdi ve teslim etmiş olmaları gerektiği hususu vurgulanmıştır.

Satış şartnamesi ve diğer konularda daha fazla bilgi almak isteyen müşterilerin Birliğin Ticaret ve İşletme Müdürlüğü ile irtibata geçebilecekleri ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.