S.S. Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği - Satış İlanı Hk.

Sayın Üyemiz,

S.S. Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nden alınan bir yazıda, Birliğin depolarında mevcut takriben 29.000 Kg. (29 ton) 2022 yılı mahsulü natürel tiftiğin açık artırma usulü ile tek seansta satışa sunulacağı bildirilmektedir.

Açık artırmanın 27 Eylül 2022 Salı günü saat 11.00’de Macun Mahallesi 171.Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Ticaret Borsası'nda yapılacağı; satışın gerçekleşmemesi halinde 04 Ekim 2022 ve 18 Ekim 2022 Salı günü aynı saat ve aynı adreste tekrarlanacağı duyurulmaktadır.

İhaleye iştirak edebilmek için iştirakçilerin teminatlarına ilişkin belgeyi bir gün önceden veya aynı gün ihale başlamadan önce Tiftik Birlik Genel Müdürlüğü Mali ve İdari İşler Müdürlüğüne tevdi ve teslim etmiş olmaları gerektiği hususu vurgulanmıştır.

Satış şartnamesi ve diğer konularda daha fazla bilgi almak isteyen müşterilerin Birliğin Ticaret ve İşletme Müdürlüğü ile irtibata geçebilecekleri ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.