Sustainability Talks

Sustainability Talks Istanbul, moda ve tekstil endüstrisinde sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırmak ve çözüm odaklı adımlar atmak üzere Orbit Consulting ve Kipaş Textiles iş birliğinde, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) stratejik ortaklığında 28 Kasım tarihinde yurt içi ve yurt dışı uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi.
Platformumuz, yerel ve uluslararası geniş network ağı ile, ham maddelerin sorumlu bir şekilde tedariğinden, izlenebilirliğe; enerji ve su verimliliğinden, minimum kaynak kullanımına kadar, moda ve tekstil ekosisteminin karşı karşıya kaldığı tüm zorluklara, sektördeki en iyi uygulamalar ve inovasyonlarla sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefleyen etkinliğimizde Başkanımız Ahmet Öksüz açılış konuşmasını tamamladıktan sonra Yönetim Kurulu Üyemiz Sultan Tepe moderatörlük yapmıştır.