Suudi Arabistan Ticari Gizleme İle Mücadele Programı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla; Suudi Arabistan’ta (SA) faaliyet lisansı temininde ve vergi yükümlülüklerinde Suudi vatandaşlara daha elverişli şartlar sağlanması nedeniyle, yasak olmasına rağmen, genellikle küçük ve orta ölçekli ticari faaliyet göstermek isteyen yabancı girişimcilerin güvendikleri bir SA vatandaşı ile gayriresmi ortaklık kurarak ekonomik faaliyette bulunmasının ülkede yaygın bir uygulama olduğu, ticari gizleme olarak isimlendirilen kanun dışı bu uygulamada Suudi tarafın herhangi bir minimum yatırım tutarı olmaksızın işletme ruhsatını temin ederek yabancı tarafın ticari faaliyetleri yürütmesine imkân sağladığı, bununla birlikte güvene dayalı ortaklık ilişkisi kurarak SA'da yatırım yapıp şirket işleten ancak şirketin resmi sahibi olan Suudi tarafından şirketle ilişiği kesildiği için zarara uğrayan çok sayıda yabancının bulunduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bu uygulamaları önlemek amacıyla, SA Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Şubat 2021 tarihinde Ulusal Ticari Gizleme ile Mücadele Programının (National Anti-Concealment Program) hayata geçirilerek; işletmelerin, gerekli şartları yerine getirerek cezasız şekilde yasal statülerini kanuna uygun hale getirmelerine imkan tanınacağı, anılan programın süresinin 16 Şubat 2022 tarihinde dolduğu, geçiş süresinden sonra bu tarz şirketlere daha sıkı denetimlerin yapılmasının beklendiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.