Suudi Arabistan'a Yönelik İlave Destek Süresi Verilmesi Hk.

Sayın üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, 5973 sayılı Kararın Yetki başlıklı 34 üncü maddesi uyarınca, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları tanımlamaya ve inceleyip sonuçlandırmaya, mücbir sebep hallerinde ilave destek süresi vermeye Bakanlık'ın yetkili bulunduğu belirtilerek aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.

Bu kapsamda,

  • 5973 sayılı Kararın 11 inci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde, 2020 yılı itibariyle Suudi Arabistan’da birim kira desteğinden yararlanmış ve 26.12.2022 tarihi itibariyle yararlanmaya devam etmekte olan şirketler ile Kararın 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde, 2020 yılı itibariyle Suudi Arabistan’da 5 yıllık hedef pazar süresi devam etmiş olan ve 26.12.2022 tarihi itibariyle devam etmekte olan şirketlerin söz konusu ülkeye yönelik destek sürelerinin talebe bağlı olmaksızın ilave 2 yıl daha uzatılması,
  • 5973 sayılı Kararın 11 inci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde 2020 yılı itibariyle Suudi Arabistan’da birim kira desteğinden yararlanmış ve 26.12.2022 tarihinden önce destek süresi sona eren şirketler ile Kararın 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde 2020 yılı itibariyle Suudi Arabistan’da 5 yıllık hedef pazar süresi devam etmiş olan ve 26.12.2022 tarihinden önce hedef pazar süresi sona eren şirketler tarafından 26.06.2023 tarihine kadar Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) müracaat edilmesi kaydıyla şirketlerin söz konusu ülkeye yönelik harcamalarının 2 yıl süreyle desteklenmesi,

hususları 5973 sayılı Kararın 34 üncü maddesi dahilinde Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür.

Bilgilerinize sunarız.