TechXtile İnovasyon Ligi Bilgilendirme Toplantısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden (UİB) alınan bir yazıda, tekstilde inovasyonun artması ve inovasyona yatırım yapan firmaların teşvik edilmesi amacıyla her yıl düzenlenen TechXtile İnovasyon Ligi başvurularının başladığı ifade edilmektedir.

TechXtile Platformu kapsamında, kurumlarda yapılan yenilikçi uygulamaların yarıştığı İnovasyon Ligi etkinliği düzenlenmekte olduğu belirtilmektedir. Tekstil ve Konfeksiyon sektöründeki firmalar, sektör içerisinde ortaya koydukları inovatif çalışmaları diğer paydaşlara sergileme ve görünürlük kazanma fırsatı bulmakta olup aynı zamanda dünyada ileri teknolojiye sahip ülkelerin yükselişinin ardında, girişimcinin yeteneklerine ve risk üstlenmesine bağlı olan inovasyon yoluyla gerekli teknolojilerin uygulandığı ifade edilmektedir. Bu teknolojilerin ortaya çıkartılmasında ise girişimcilik etkin bir rol üstlenmektedir. İleri teknolojiye sahip ülkelerle farkı kapatabilmenin yolu ise yenilikçi fikirleri, ürünleri ve hizmetleri desteklemekte olan İnovasyon Ligi, tekstil sektörünün inovasyon odaklı gelişimine ve Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınmasına yenilikçi destek olmakta dolasıyla İnovasyon Ligine katılan şirketlerin Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin sürdürülebilir inovasyon kültürünü içselleştirmelerinin desteklenmekte olduğu belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Techxtile İnovasyon Ligi; Türkiye geneli tüm Ar-ge ve Tasarım merkezlerinin ve Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçıları Birliği’ne üye tekstil ve konfeksiyon sektöründeki firmaların işletmelerinde yer alan tüm departmanlarına açık bir başvuru etkinliğidir. Etkinliğe ilişkin olarak 20 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 14:00’te online olarak bir bilgilendirme toplantısı yapılacak olup, katılım sağlayacak üyelerimizin en geç 20 Aralık 2023 saat 11:00’e kadar aşağıda yer alan link üzerinden kayıt olmaları gerekmektedir.

Kayıt Linki : https://shorturl.at/ehkvW

Bilgilerinize sunarız.

İlgili Dosyalar

Duyuru Görseli

(0.55216 mb)