Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi Hk.

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan yazıya atıfla, sanayi kaynaklı kirliliğin en aza indirilmesine, kirliliğin kaynağında azaltılmasına, çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine, çevreyle uyumlu yönetimin sağlanmasına ilişkin çalışmaların 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler çerçevesinde Bakanlıkları tarafından yürütüldüğü ifade edilmektedir. Bu kapsamda, tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine, hava ve su kirliliğinin önlenmesine, su ve enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak temiz üretim teknolojilerinin uygulanması amacıyla 2020/20 Sayılı Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesinin yayımlandığı belirtilmektedir.

Bu bağlamda, kapasite sınırı olmaksızın tekstil materyallerinin üretimi (lif, elyaf, iplik, kumaş, dokusuz kumaşlar dahil, halı üretimi vb.), tekstil ön terbiyesi (yıkama, yapak yıkama dahil, ağartma/kasar, merserizasyon vb.), baskı ve boyama işlemlerinden herhangi birini yapan tüm tekstil tesisleri ile kumaş merserizasyonu yapan tüm tekstil tesislerinde, enerji tüketimi ve hava emisyonları ile su tüketiminin ve atık sudaki kirletici yükünün azaltılması için belirtilen tekniklerin, kurulu kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde olan tesislerde 15 Ocak 2024, 5 ton/gün – 10 ton/gün arasında olan tesislerde 15 Ocak 2025, 5 ton/gün altında olan tesislerde 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmasının zorunlu olduğu dile getirilmektedir.

Ayrıca, Genelge kapsamına giren tesislerin Genelgenin yayımı tarihinden itibaren İş Termin Planlarını 3 ay içerisinde İl Müdürlüklerine iletmeleri gerektiği vurgulanmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi (3 Sayfa)