Tekstil Ürünleri İçin Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu-Hollanda

Sayın Üyelerimiz,

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; Hollanda’da, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren tekstil ürünleri için genişletilmiş üretici sorumluluğunun (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid, UPV-EPR) yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. Bu kapsamda Hollandalı firmalar ile tekstil ve hazırgiyim ticareti olan firmaların yeni düzenlemeyi takip ederek kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmesinde fayda görüleceği belirtilmektedir.

Konuya ilişkin mevzuatın öne çıkan hususları ile düzenlemenin İngilizce gayri resmi çevirisini içeren bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Ek: Gayriresmi Çeviri

İlgili Dosyalar

BFCC

(0.209453 mb)