Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Döngüsellik Hk.

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıları konusu, Avrupa Birliği (AB) tarafından 11 Aralık 2019 tarihinde açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatının ardından kamu ve özel sektör işbirliğinde hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na (YMEP) ilişkin 2021/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin, 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Yeşil Mutabakat kapsamında, sürdürülebilir ürün inisiyatifi ile hayata geçirilecek politikalardan en fazla etkilenmesi muhtemel sektörler arasında tekstil ve hazır giyim sektörünün yer aldığı bildirilmektedir. Bununla birlikte, Eylem Planı’nın diplomasi başlığı altında, AB üye ülkeleri ile işbirliği imkanlarının araştırılması eylemi yer almakta ve söz konusu eylem çerçevesinde AB üye ülkeleri ve sektörleri ile ülkemiz sektörleri arasında işbirliklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede, Avrupa Yeşil Mutabakatı bağlamında tekstil ve hazır giyim sektöründe Hollanda ile ülkemiz arasında tesis edilebilecek işbirliği imkanlarını araştırmak ve anılan sektörlerde önümüzdeki döneme ilişkin politika değişiklikleri, sürdürülebilirlik alanında yürütülen çalışmalar ile iyi uygulama örnekleri gibi konuların ele alınması amacıyla; Ticaret Bakanlığı, Hollanda Büyükelçiliği, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve Hollanda’nın tekstil ve hazır giyim sanayiine ilişkin çatı kuruluşu MODINT işbirliğinde, 9 Haziran 2022 Perşembe günü saat 14.00’te "Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Döngüsellik" konulu bir çevrimiçi seminer düzenlenecektir. Çevrimiçi seminere katılım sağlanmasını teminen, (https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cZuGkGiuTWq1-yUrtyRqow) adresinden kayıt yapılması gerekmektedir.

Ekler:

1) Duyuru Görseli
2) Etkinlik Programı