Ticaret Bakanlığı Web Sitesi (Yeşil Mutabakat) Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki güncel gelişmeler hakkında paydaşların bilgilendirilmesini teminen Ticaret Bakanlığının web sitesinde oluşturulan “Yeşil Mutabakat” bölümünde, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki gelişmelere ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na dair güncel bilgi ve detaylı notlara yer verildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda aşağıda yer alan bağlantılardan detaylı bilgilere erişim sağlanabilmektedir.

  • AB Yeni Batarya ve Batarya Atıkları Tüzüğü’ne ilişkin

             AB Batarya Mevzuatı (ticaret.gov.tr)

  • Döngüsel Araç Tasarımı Kuralları ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Yönetimine ilişkin Tüzük Taslağı’na ilişkin

             Döngüsel Araç Tasarımı Kuralları ve Ömrünü Tamamlamış Araçların (ÖTA) Yönetimine İlişkin Tüzük Taslağı (ticaret.gov.tr)

  • Atık Çerçeve Direktifini revize eden taslak mevzuata ilişkin

      Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS) - Tekstil (ticaret.gov.tr)

  • 2023/1230 sayılı Makine Tüzüğü’ne ilişkin

             2006/42/EC Sayılı Makine Direktifi Revizyonu (ticaret.gov.tr)

  • Kritik Hammaddeler Tüzüğü Taslağına ve 14 Haziran 2023 tarihli AB-ABD Kritik Mineraller Anlaşmasına (CMA) ilişkin

      Kritik Hammaddeler (ticaret.gov.tr)

  • 10 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe giren Gıda ile Temas Eden Geri Dönüştürülmüş Plastik Materyaller Tüzüğü’ne ilişkin

      Gıda ile Temas Eden Geri Dönüştürülmüş Plastik Materyallere İlişkin Komisyon Tüzüğü (ticaret.gov.tr)

Bilgilerinize sunarız.