Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları- Katar:  Katar Pazarına Giriş Hk.

Sayın Üyemiz,
T.C Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları-Katar: Katar Pazarına Giriş” e-sohbet etkinliğinin 04 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. 

İş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgilendirilmesini amaçlayan söz konusu sohbet toplantısının kayıt bağlantısına https://bit.ly/3vcDU5Y  adresinden ulaşılabileceği aktarılmaktadır.

Bilgilerinize sunarız,