TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBET TOPLANTILARI- KAZAKİSTAN

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nden tarafımıza gelen bir yazıda, Bakanlık tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları - Kazakistan: Kazakistan Pazarına Giriş” e-sohbet etkinliğinin 20 Haziran 2023 Salı günü saat 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleşeceği tarafımıza bildirilmiştir.

İş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgilendirilmesini amaçlayan söz konusu sohbet toplantısının duyuru görseli aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız. 

Kazakistan Elektronik Sohbet Toplantısı Kısa Link: https://bit.ly/43YDvQv

EK: Duyuru Görseli (1 Sayfa)

 

 

İlgili Dosyalar