Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Arnavutluk

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 7 Kasım 2023 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Arnavutluk'ta görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı, bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Toplantı Linki: https://bit.ly/462VqWK

Bilgilerinize sunarız.