¬Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Kuzey Kıbrıs

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 13 Ocak 2022 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Kuzey Kıbrıs’ta görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı, bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Toplantı Linki: https://bit.ly/3HFaD4B

Bilgilerinize sunarız.