Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler – Libya Hk.

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; “Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Libya: Müteahhitlik, Medikal Ürünler, İlaç Sanayi” e-sohbet etkinliğinin 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

İş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgilendirilmesini amaçlayan söz konusu e-sohbet toplantısına dair katılımcı bilgileri ve kayıt linki ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Sohbet Toplantısı

İlgili Dosyalar