Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler – Meksika/Polonya Hk.

Sayın üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 21 Haziran 2022 Salı günü saat 17.00'da Meksika'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile "Otomotiv Yan Sanayi, İnşaat Malzemeleri", 23 Haziran 2022 Perşembe günü saat 14:00'da Polonya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile "Ev Tekstili Ürünleri, Yapı ve Yapı Malzemeleri" sektörlerine yönelik e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Bahse konu programlara yukarıda anılan ülkeler ile iş yapmakta olan iş insanlarımız da konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacaktır.

Bilgilerinizi ve iş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgilendirilmesini amaçlayan söz konusu e-sohbet toplantısına dair katılımcı bilgileri ve kayıt linki ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ek 1: Meksika Sohbet Toplantısı

Ek 2:Polonya Sohbet Toplantısı

İlgili Dosyalar