Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-OECD Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları-OECD Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Yapısı, Gündeminde Yer Alan Konular, OECD ile İlişkiler” e-sohbet etkinliğinin 30 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu sohbet toplantısının konuşmacılarına ve kayıt bağlantısına Video Konferans Takvimi (ticaret.gov.tr) adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.