Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler - Birleşik Krallık Hk.

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığına bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlendiği ifade edilmektedir. Bu çerçevede, 4 Ekim 2022 Salı günü saat 14.00'da Birleşik Krallık'ta görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile "Mobilya ve Otomotiv Yan Sanayi" sektörlerine yönelik e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Bahse konu programa Birleşik Krallık'ta iş yapmakta olan firma temsilcilerimiz ile ilgili İhracatçı Birliği yönetim kurulunda görev alan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacakları belirtilmektedir.

İş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgilendirilmesini amaçlayan söz konusu sektörel e-sohbet toplantısına dair katılımcı bilgileri ve kayıt linki ekte paylaşılmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ek:Birleşik Krallık Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı

İlgili Dosyalar

TaslakProgram041022

(0.309951 mb)