Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler - Hindistan Hk.

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığına bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlığımız tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, 20 Aralık 2022 Salı günü saat 14.00'da Hindistan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle "Gıda İşleme ve Gıda İşleme Makineleri" sektörüne yönelik e-sohbet toplantısı gerçekleştirilecektir. Bahse konu programa Hindistan'da iş yapmakta olan firma temsilcileri ile ilgili İhracatçı Birliği yönetim kurulunda görev alan iş insanlarımız konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Taslak Program

İlgili Dosyalar

Taslak Program

(0.287679 mb)