Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler - Malezya

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, 22 Aralık 2022 Perşembe günü saat 14.00'de Katar'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimizle "İnşaat ve İç Dekorasyon ile İlaç Sanayi" sektörlerine yönelik e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Bahse konu programa Katar'da iş yapmakta olan firma temsilcilerimiz ile ilgili İhracatçı Birliği yönetim kurulunda görev alan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı aktarılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Katar Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı