Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Mısır Hk.

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Mısır: Otomotiv Yan Sanayi, Makine ve Aksamları (Endüstriyel Makineler)” e-sohbet etkinliği 07 Haziran 2022 Salı günü saat 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

İş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgilendirilmesini amaçlayan söz konusu sohbet toplantısına dair katılımcı bilgileri ve kayıt linki ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Mısır Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı