Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Özbekistan Hk.

Sayın üyemiz,

T.C. Ticaret Baknlığı'ndan alınan bir yazıda,Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Özbekistan:
İnşaat Malzemeleri, Enerji ve Elektrik Ekipmanları” e-sohbet etkinliğinin 02 Haziran 2022 Perşembe günü saat 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

İş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgilendirilmesini amaçlayan söz konusu sohbet toplantısına dair katılımcı bilgileri ve kayır linki ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Sohbet Toplantısı

İlgili Dosyalar