Ticari Alacak Sigortasında Şartlar Düzenlendi

Sayın Üyemiz,

Bugünkü Resmî Gazete'de yer alan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile devlet destekli ticari alacak sigortası şartları arasında yer alan KOBİ'lerin sağlaması gereken ciro şartı 125 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarılmıştır. Düzenlemeyle;

 

  • Kapsam dahilindeki KOBİ'lerin, satış vadesinin sözleşme veya fatura üzerinde belirtildiği satışları da alacak sigortasıyla teminat sağlanacak satışlar arasına eklenmiştir.
  • Sigorta prim hesabında ilgili KOBİ'nin son mali yıldaki vadeli satışlarından elde ettiği cirosunun tamamına yönelik beyanı esas alınacaktır.
  • Prim tutarının ödenmesinde taksit sayısı da 3'ten 5'e çıkarılmıştır.
  • Sigortada net prim ve azami teminat tutarının vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak üzere hesaplanmasına ilişkin tabloya da ciro şartının artırılmasına yönelik hüküm paralelinde 175-250 milyon TL katı eklenmiştir.
  • Buna göre net prim ve azami teminat tutarı; elde edilen vadeli 175 milyon TL ile 250 milyon TL arasındaki ciroda; 120 güne kadar vadeli satışlar için %0.20, 180 güne kadar vadeli satışlar için %0.26, 240 güne kadar vadeli satışlar için %0.32, 360 güne kadar vadeli satışlar için de %0.47 olarak belirlenmiştir.
  • Tebliğde ciroya göre alıcı başına azami kredi limitini belirleyen tabloda da düzenleme yapılmıştır ve söz konusu kredi limitleri %50 oranında artırılmıştır. Bu tabloya da ciro şartının artırılmasına paralel olarak 175 milyon TL - 250 milyon TL katı eklenmiş ve bu ciroda alıcı başına sağlanacak azami kredi limiti 1 milyon TL olarak tespit edilmiştir.
  • Basit usul dışındaki vergi mükellefleri tebliğle teminat sağlanacaklar kapsamından çıkarılmıştır. Buna yönelik risk değerlendirmesinin yapılabilmesi için işletmenin yurt içinde kurulu bulunması şartı getirilmiştir.
  • Düzenlenen sigorta sözleşmeleri için 17 olarak belirlenen prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı da %17 olarak yeniden tespit edilmiştir.

 

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-3.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız